وزنه برداری قهرمانی جهان

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در سال 2018 در ترکمنستان در وزن 96 با قهرمانی سهراب مرادی


توضیحات


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک لیک