وزنه برداری قهرمانی جهان

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در سال 2011 در وزن 105 در پاریس فرانسه با قهرمانی حاجی مراد اکایف از روسیه


توضیحات


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک لیک