کشتی بوایسار سایتیف

کشتی فینال المپیک1996 اتلانتا در وزن74بوایسار سایتیف در مقابل پارک جانگ سونگ از کره جنوبی


توضیحات


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک لیک