ارتور تایمازوف

فینال المپیک 2004 اتن در وزن 120 ارتور تایمازوف در مقابل علیرضا رضایی


توضیحات


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک لیک