علیرضا حیدری

کشتی ماقبل فینال علیرضا حیدری در مسابقات جهانی 1998 تهران در مقابل رومرو از کوبا در وزن 85


توضیحات


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک لیک