دنیس برکمپ

دنیس برکمپ شماره 10 کامل


توضیحات

این فیلم هنرنمایی های دنیس برکمپ در سال 1995 در لیگ هلند را نشان می دهد


محصولات مرتبط
نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک لیک